Welkom

In mijn praktijk voor psychotherapie ben je welkom om stil te staan bij jezelf en meer inzicht te krijgen in de moeilijkheden die op je levensweg komen. We zoeken samen naar oplossingen in alle vertrouwen en veiligheid. De begeleiding gebeurt op jouw ritme en biedt je de nodige ruimte en steun om het onzegbare onder woorden te brengen.

Conscientia is afkomstig uit het Latijn en is gevormd uit de twee woorden con (samen, mede) en scientia (kennis, weten). De letterlijke vertaling is ‘samen weten’ of ‘medeweten’.

Dankzij het samen te weten komen wat echt belangrijk is voor jou, kan je ballast over boord gooien en tot de essentie komen zodat je je eigen weg kan gaan.

Conscientia staat ook voor ‘bewustzijn’, ‘bewust’zijn’. Tijdens mijn begeleidingen geef ik veel aandacht aan bewuster leven in het huidige moment, in het hier en nu. Vaak wordt onze geest afgeleid, verleid en misleid door gedachten aan het verleden en angst voor de toekomst. We kunnen onze geest oefenen om meer in het huidige moment te leven en bewust te aanvaarden van wat nu is, wat zich nu aandient, op een milde en open manier, zowel aangename als minder aangename ervaringen.

De merkwaardige tegenstelling is dat wanneer ik mezelf aanvaard zoals ik ben, ik dan pas kan veranderen.”
Carl R. Rogers